เกี่ยวกับ แอทเทส

บริษัทเราเป็นบริษัทที่ให้บริการงานดูแลเครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะ
เครื่องมือทางการแพทย์และยินดีให้บริการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทของท่าน
บริษัทเราก่อตั้งและบริหารงานโดยวิศวกรบริการที่มีประสบการณ์จากบริษัททั้ง
ในและนอกประเทศที่มีชื่อเสียง
ATTEST EXPERIENCES

Medical Devices
 • Automated Hemo-Culture instrument & Automated TB-Culture instrument
 • Automatic Women health care Prep-Stain
 • Automated DNA/RNA Extractor
 • Real time PCR for IVD and RUO
 • Patient Warming, Operating Table and Operating Light & Anesthesia Machine
 • Next Generation Sequencer
 • Ce Genetic analyzer
 • Microscope
 • Ventilator
 • EO Gas Sterilizer
 • CNC Dental Milling
 • Spore Test ( Biological ) Auto Reader
Industrial Devices
 • Inkjet Printer
 • Inverter for control Motor, Pump and Fan
 • Touch Screen Programming
 • PLC
เราให้บริการงานด้วยรูปแบบใหม่ ในงาน ติดตั้ง, บำรุงรักษา, สอบเทียบ และซ่อมแซม ทั้งในประเทศ และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
 • คุณสามารถขายสินค้าของบริษัท ของคุณได้โดยไม่ต้องให้บริการ ด้วยบริษัทของคุณเอง

 • คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายงาน บริการได้โดยแชร์ค่าใช้จ่ายกับ บริษัทอื่นๆ

 • คุณจะได้รับบริการจากวิศวกร บริการและช่างบริการ
  ที่มีคุณภาพสูง