การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ...

อัพเดทเมื่อ : 19 มกราคม 2560
ปัจจุบันสถานพยาบาล ได้นำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ ภายใต้การส่งเสริมพัฒนาของกรมสนับสนุนบ...
รายละเอียด

โปรดติดต่อเราเพื่อรับบริการซ่อมหรือสอบเท...

อัพเดทเมื่อ : 04 กันยายน 2560
โปรดติดต่อเราเพื่อรับบริการสอบเทียบและบำรุงดูแลรักษาเชิงป้องกัน เครื่อง Spore test Auto r...
รายละเอียด

รับซ่อมและสอบเทียบเครื่อง 3M Bair Hugger...

อัพเดทเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท รับซ่อม, สอบเทียบ และ บำรุงดูแลรักษาเชิงป้องกันเครื่อง 3M Bair Hugger รุ่น 50...
รายละเอียด